Det händer i Västanfjärd!

Händelsekalender

     

Västanfjärds Bulletin

2011
2012 
2013   
2014 
2015 
2016 
2017 
2018   

2019
 
2020 
2021

2022

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkomna till Västanfjärd

Det var år 2009 då Västanfjärd upphörde att vara egen kommun och man grundade Kimitoöns kommun. 2010 beslöt en grupp Västanfjärdsbor att man skall grunda ett byaråd och namnet blev Västanfjärds Byaråd, som nu i dag arbetar aktivt för att hålla det gamla Västanfjärd livskraftigt och medverkar till att möjliggöra en fortsatt utveckling. Den starka Västanfjärdsandan lever kvar. Vi trivs i Västanfjärd! Och glöm int. "Allt är litet bättre i Västanfjärd"

 

Byarådets Blogg

Kom med på en arkeologisk utgrävning

Kom med på en arkeologisk utgrävning!

  Ingen förhandskunskap om arkeologi      behövs, det räcker med att du är  intresserad av ämnet. Vi gräver på en  spännande outforskad ca 4000 år  gammal stenåldersboplats i Galtarby,  Västanfjärd den  3-4.7.2014 kl. 10-17. Deltagaravgiften på 20 e per person betalas på grävningsplatsen. All grävningsutrustning ingår.

Vi träffas vid K-extra Knallis i Lammala båda dagarna kl 10 och åker därifrån med bilar till utgrävningsplatsen ett par kilometer bort. Ta med passlig klädsel och egen matsäck och tillräckligt med dricka!

Som utgrävningsledare fungerar arkeolog  FM Jan Fast. Utgrävningen arrangeras med tillstånd av Museiverket och markägaren. Arrangör är Västanfjärds byaråd r.f.

 

ANMÄLNINGAR OCH FÖRFRÅGNINGAR

jfarchaeology@gmail.com eller per telefon 050 3390 058

 

Tule mukaan arkeologiselle kaivaukselle!

 Ennakkotietoja arkeologiasta ei  kaivata, riittää kun olet kiinnostunut  aiheesta. Kaivamme jännittävällä  ennen tutkimattomalla noin 4000 -  vuotta vanhalla kivikautisella  asuinpaikalla Galtarbyssä,  Västanfjärdissä 3-4.7.2014 klo 10-17. Osallistumismaksu 20 e per henkilö maksetaan kaivauspaikalla. Kaikki kaivausvälineet sisältyvät hintaan.

Tapaamme K-Extra Knalliksen edessä molempina päivinä klo 10 josta siirrymme autoilla kaivauspaikalle muutaman kilometrin päähän. Ota mukaan sopiva vaatetus (sään mukaan), omat eväät ja tarpeeksi juotavaa!

Kaivauksenjohtajana toimii arkeologi FM Jan Fast. Kaivaus toteutetaan Museoviraston ja maanomistajan luvalla. Kaivauksen järjestää Västanfjärds byaråd r.f.

 

ILMOITTAUTUMISET JA KYSYMYKSET

jfarchaeology@gmail.com tai puhelimitse 050 3390 058

Jan Fast
23.06.2014 kl. 18:53

Västanfjärds veckan

Max Andersson
22.06.2014 kl. 15:56
 
Västanfjärds Byaråd