I händelsekalendern ser du vad som händer i Västanfjärd. Har du tillägg eller ändringar till händelsekalendern? Kontakta Runa Heino.

Länk till vistit Kimitoön

  

Västanfjärd BULLETIN 2011 2012 2013  2014  2015 2016 2017 2018
2019

Byarådets Verksamhetsplan     2013, 2014 2015 2016, 2017, 2018

 

 B
 

Västanfjärds bibliotek
   öppet tider 

        Västanfjärds apotek 
 öppet tider

 

 

Västanfjärds händelsekalender   Västanfjärdin tapahtumakalenteri

Senioryoga på biblioteksvinden varannan måndag kl. 17.00-18.00. Start 3.2.
- Folkhälsans motionskampanj 1.2 - 30.4
- Onsdagscafé kl. 14.00 i Knallis
- Biblioteket lördagsöppet kl. 10 - 14

Februari
Sö 23.2 kl. 10.00             Högmässa i FH

Mars
Sö 1.3 kl. 10.00               Radierad gudstjänst med andliga sånger i FH.                                                                    Gaudium o St.Andreaskörerna medverkar. Västanfjärds                                                        kapellförsamling / Kimitoöns församling
Sö 8.3 kl. 10.00               Gudstjänst i FH
Ti 10.3 kl. 14.00              Pensionärernas månadssamling i FH
To 12.3 kl. 14.00             Brandkårsveteranerna samlas på station
Ti 17.3 kl. 13.00              Pensionärernas månadslunch i Labbnäs
Sö 22.3 kl. 10.00             Högmässa i FH
Må 30.3 kl. 18.00             Allsång med Annalena i FH
Ti 31.3 kl. 18.00               Konsert med Sanna Räsänen i kyrkan. Västanfjärds                                                            kapellförsamling / Kimitoöns församling
April
To 9.4 kl. 19.30                Skärtorsdagens mässa i kyrkan
Sö 12.4 kl. 10.00             Påskdagens mässa i kyrkan
Ti 14.4 kl. 14.00              Pensionärernas månadssamling i FH
Sö 19.4 kl. 10.00             Gudstjänst i kyrkan
Ti 14.4 kl.                         Pensionärssamling i Vårdkasen med gäster från Hangö
Maj
Sö 3.5 kl. 10.00               Högmässa i kyrkan
Sö 17.5 kl. 10.00             Tvåspråkig gudstjänst i kyrkan
Må 25.5                           Pensionärernas hemliga resa
Sö 31.5 kl. 10.00             Högmässa i kyrkan

 

Text: Runa Heino 

 

  

Evenemangskalender

Inga händelser på kommande

Västanfjärds Byaråd