Styrelsen

Max Andersson
Ordförande Facebook, hemsidan och medlemsregistret
Holmtået 30, 25830 Västanfjärd  

Tel: 040-5196512
E-post: max.g.andersson(at)gmail.com

Gunnevi Vesterlund
Vice ordförande, Näringar, turism och företagsamhet
Gräggnäsvägen 265, 25830 Västanfjärd 

Tel: 050-582 5375
E-post: ninni.vesterlund[at]gmail.com

Yngve Källberg
Teater
Vårviksvägen 41, 25830 Västanfjärd

Tel: 040-5546845
E-post: yngve.kallberg(at)ppinet.fi

Kaj Haga       
Kassör

Västanfjärdsvägen 401 25840 Nivelax

Tel: 0405132299 
E-post: kaj.haga(at)pp.inet.fi

Marjatta Karikoski
Kultur och talko

Tel: 050-570 8746
E-post: marjatta.karikoski[at]saunalahti.fi

 

Bo Vilander

Tel: 040-5303820
E-post: bobbe.vilander(at)gmail.com

 

 

Robert Fröberg
Bokförare

Tel: 045-6349227
E-post: robertfroberg94(at)gmail.com

 

Kristin Stenström
Suppleant

Tel: 040-5533786
E-post: kristin.stenstrom(at)gmail.com

Christian Lindroos
Suppleant

Tel: 044-0140394
E-post: christian.lindroos(at)kitnet.fi

Veronika Mattson-Korpak
Suppleant

E-post: veronika.mattssonkorpak(at)gmail.com
 

Mats Nurmio
Verksamhetsgranskare

 

 

 

Västanfjärds Byaråd