Idé låda

Inlägg från namnlistan bevara Västanfjärds Bibliotek och Silverbacken

Jag tycker det är mycket viktigt att kommunen håller igång olika servicepunkter i periferin och inte bara koncentrerar sig till "ett centrum" utväckla de olika servicepunkterna och understöd den sociala verksamhetwn så att alla har ett vardagsrum nära sig.

...jag är uppväxt i Västanfjärd med ett ljuvligt bibliotek som även förde samman bysborna
Läs mera
Max Andersson
23.11.2018 kl. 18:15

Punkter att beakta vid uppgörande av budget för KIMITOÖN 2019

Prioritera enligt uttalad strategi #1

Borde inte verksamhetsprioriteringen ”... i första hand riktas på sådana funktioner som
kvarstår i kommunens verksamhet efter vårdreformen” t.ex. bildning? (Budget 2018 sidan 3).  Läs mera

Tom Holmen
19.11.2018 kl. 18:53

Leve Västanfjärd och Kimitoön

Utgångspunkt: en levande landsbygd kan behövas i mycket högre grad och förr än vi anar. Den nuvarande trenden med koncentration av befolkningen i centralorter är inte den enda möjliga framtiden. Klimatförändringen som orsakar ändrade

Läs mera 

Vivi-Ann Rehnström
19.11.2018 kl. 17:02

Idéer för hur det skall bli aktiviteter i Bibliotekshuset

Alla är välkomna att skriva och läsa idéer
ma
15.11.2018 kl. 11:36

Aktuellt

En Midsommarnattsdröm

Ett begränsta antal Biljetter finns att köpa som förköp från Netticket.fi och på Luckan runt om i landet. 

https://www.netticket.fi/information_plays.php?info_id=13786

Max Andersson
17.05.2019 kl. 08:05

Namninsamling

Namninsamling

Tack för bidraget till namninsamlingen det blev totalt 854 namn och många fina inlägg för att bevara Biblioteket och Silverbacken.

Max Andersson
10.11.2018 kl. 11:51

Sparförslag i Västanfjärd

Kommentarer

‎Vivi-Ann Rehnström‎ till Öppet Informationstillfälle· 

Vårt bibliotek är inte bara det mest uppenbara: ett ställe att låna böcker, det är mycket mera än så. Det är en plats för möten, både arrangerade och spontana, för utställningar och tillställningar, det är en öppning mot samhället och världen utanför genom dagstidningar och datorer, det är ett centrum för kultur och en grundpelare för demokratin.
Det gäller bibliotek i allmänhet, och bibliotek ska finnas inom räckhåll för alla. Dit ska barnen och andra som inte är bilburna kunna gå och cykla, ja, också för dem som inte orkar upp för backen ska bibban göras tillgånglig på något sätt, i stället för att försvinna.

Jag kan inte delta i onsdagens möte, men jag hoppas att ni som är där får en ordentlig insyn i kommunens budgetförslag och de olika sparåtgärderna, samt kan hitta alternativ.

Som världen ser ut nu är det inte alls säkert att trenden med utflyttning från landsbygden och koncentration till mera urbana centra kommer att fortsätta. Klimat- och miljöförändringarna som orsakar hungersnöd som orsakar folkvandringar, kampen om resurserna, handelskrigen, allt det här kan innebära att vi ganska snabbt behöver bli mycket mera självförsörjande igen här i Finland. Och då behöver vi en levande landsbygd. Tänk också på det här, ni som nedmonterar!

Catharina Mansnerus-Söderström Skulle absolut gå om jag var hemma. ???? Hoppas det blir bra uppslutning och vettiga diskussioner. Och framförallt ingen stägning.

1

Hantera

Jari Hollsten Vårt bästa gör vi så det inte händer. Inte så länge det är frågan om struntsummor åtminstone.

2

Hantera

Jari Hollsten Inte annars heller förresten..

HanteraCatharina Mansnerus-Söderström

????

Hantera

 

Esko Salmela Biblioteksvinden - ryms vi alla dit, jag tror att många i Västanfjärd vill komma och ta del i diskussion.

Max Andersson
07.11.2018 kl. 07:47
Västanfjärds Byaråd